Buugga Dab iyo dhagax

Halkan kala dag

Salaad baa i dhaaftay

Halkan kala dag

Buugga 10 magac

Halkan kala dag